Pohai Nani-Good Samaritan Society
45-090 Namoku St., Kaneohe HI 96744
Phone: (808) 236-7805